Projekt wykonawczy z nadzorem pod klucz 
 

Nie chcesz tracić swojego cennego czasu na koordynację prac i kontakty z podwykonawcami ? 

Chcesz aby cały proces wykonawczy był prowadzony przez nas. Zajmiemy się pełną koordynacją prac wykończeniowych, odciążymy Cię w wielu kwestiach, przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z wykonawcami robót, zajmiemy się znalezieniem wszystkich materiałów, mebli i elementów dekoracyjnych a także logistyką dostaw. 

Projekt pod klucz obejmuje: 

przygotowanie harmonogramu prac i organizację prac wykończeniowych 

pomoc w wyborze ekip i wykonawców poszczególnych etapów prac wykończeniowych 

bezpośrednią współpracę z wykonawcami poszczególnych robót (wizyty na miejscu budowy i czuwanie nad jakością i spójnością      prac z projektem oraz bieżące wprowadzanie ewentualnych korekt oraz stały kontakt telefoniczny) 

zamawianie i odbiór na miejscu budowy w imieniu Zamawiającego dostawy elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza 

zamawianie i odbiór mebli na wymiar, mebli gotowych i innych elementów wyposażenia ujętych w harmonogramie 

negocjowanie cen i rabatów na rzecz Zamawiającego 

koordynację prac tak aby realizacja projektu przebiegała sprawnie i płynnie do chwili zakończenia prac 

 

Ile to  kosztuje?  

W tym wariancie współpracy, cena jest ustalana indywidulanie podczas spotkania wstępnego.